Archiwum BIP

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

                                                                          Koźminek, dnia 2 listopada 2004 r.
 
 
S.OiO. 341/1/04

      

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
         Gmina Koźminek, informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro dla inwestycji pn.: "dostawa samochodu osobowego oznakowanego z przeznaczeniem dla służb patrolowych policji"
zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 ze zmianami)
 
Uzasadnienie faktyczne:
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej" (Dz. U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 ze zmianami)
 
Lista wiadomości
Statut NN
Statut Sz.P. N.N.
Badania mammograficzne
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego referenta ds. obsługi sekretariatu