Archiwum BIP

Zawiadomienie o wyborze oferty

 S.OiO. 341/1/04

Koźminek, dnia 22 listopada 2004 r. r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Gmina Koźminek informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro pn.: "dostawa samochodu osobowego oznakowanego z przeznaczeniem dla służb patrolowych policji" wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

"WEGA AUTO" sp. z o.o.
ul. Poznańska 24
62-800 Kalisz

Cena ofertowa: 44.931,00 zł z podatkiem VAT (słownie: czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych ).

O terminie i miejscu podpisania umowy powiadomimy odrębnym pismem.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej" (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 ze zmianami).

 

 

 

 

 


 

Lista wiadomości
Statut NN
Statut Sz.P. N.N.
Badania mammograficzne
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego referenta ds. obsługi sekretariatu