Archiwum BIP

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

D.TiM. 7041/1/2005

Koźminek, 2005-06-06

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Gmina Koźminek informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: “Budowa dróg gminnych na Osiedlu w Koźminku: ul. Rózana, ul. Wierzbowa i ul. Miodowa CPV 45233123-7”, wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Spółka z o.o., ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz

Cena ofertowa: 981.271,05 zł.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział IV "Środki ochrony prawnej".

 

 

                                                                                      Wójt Gminy Koźminek

                                                                                            /Andrzej Miklas/

Lista wiadomości
Statut NN
Statut Sz.P. N.N.
Badania mammograficzne
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego referenta ds. obsługi sekretariatu