Sprawozdania z wykonania budżetu gminy

  
Informacja z wykonania budżetu Gminy Koźminek za I półrocze 2016 roku.
   
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2016 roku.
   
Uchwała RIO w Poznaniu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koźminek za I półrocze 2016 roku.
   
Informacja z wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2016 rok.
   
Uchwała RIO w Poznaniu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2016 rok przedłożonym wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.