Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2018 rok