Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2019 rok